Sedan 22 augusti har vi en ny transportledare hos oss på kontoret. Kristine Grejder kommer närmast från Green Cargo.

Välkommen, Kristine!