Information vid reklamation

INFORMATION

Vid skada

1

Anmärkning om skada

Anmärkning om skada är viktig och ett krav för att skadan ska kunna regleras och eventuell ersättning ska kunna erhållas. Kontrollera därför alltid godset tillsammans med chauffören vid mottagandet. Stäm av mot fraktsedel att det är rätt antal kolli samt om det finns eventuellt synliga skador på emballage/gods.

2

Vid upptäckt av skador

Vid upptäckt av skador på emballage/gods notera skadan på fraktsedel eller elektronisk kvittens samt signatur från både godsmottagare och chaufför. För mer detaljerad information hänvisas till NSAB 2000.

3

Spara och fotografera

Spara och fotografera skadat gods och emballage. Godset får inte returneras, kasseras eller repareras innan klartecken från ansvarig reklamationshandläggare på Transportservice.

INFORMATION

Vid saknat gods

1

Om gods saknas

Om gods saknas vid leverans är det viktigt att säkerställa att anmärkning finns på fraktsedel alternativt avvikelse registrerad vid elektronisk kvittens (ska synas vid kvitteringstillfället).

2

Sökning av gods

För hjälp med sökning av gods kontakta Transportservice på mail info@tslab.se eller telefon 019-17 30 80. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten via reklamationsformuläret.

3

Ersättning

Ersättning för saknat gods utgår först efter 30 dagar (utrikes 60 dagar). För gällande villkor hänvisas till NSAB 2000.

INFORMATION

Anmälan av reklamation

*

Om gods saknas

Anmälan ska ske så snart som möjligt dock senast inom 7 dagar och alltid via Transportservices formulär . Klicka på länken för att komma vidare.

Vi begär alltid följande dokument:

  • Kopia på handelsfaktura som anger värdet på godset vid transporten
  • Bilder på både emballage och det skadade godset
  • Fraktsedelskopia

 

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2000