Reklamationsinformation

Vid skada

  1. Anmärkning om skada är viktig och ett krav för att skadan ska kunna regleras och eventuellt ersättning ska kunna erhållas. Kontrollera därför alltid godset tillsammans med chauffören vid mottagandet. Stäm av mot fraktsedel att det är rätt antal kolli samt om det finns eventuellt synliga skador på emballage/gods.
  2. Vid upptäckt av skador på emballage/gods notera skadan på fraktsedel eller genom en elektronisk notering/avvikelse i chaufförens App (Mottagaren kan begära ett elektroniskt kvitto via mejl). En skada skall alltid signeras av både godsmottagare och chaufför när noteringen görs på fraktsedeln. För mer detaljerad information hänvisas till våra Transportvillkor och Alltrans 2007 §30.
  3. Spara och fotografera skadat gods och emballage. Godset får inte returneras, kasseras eller repareras innan klartecken från ansvarig reklamationshandläggare på Närkefrakt.

Vid saknat gods

  1. Om gods saknas vid leverans är det viktigt att säkerställa att anmärkning finns på fraktsedel alternativt notering/avvikelseregistrerad vid elektronisk kvittens (ska synas vid kvitteringstillfället).
  2. För hjälp med sökning av gods kontakta Närkefrakt på mejl distribution@narkefrakt.se eller telefon 019-20 63 97. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten via reklamationsformuläret.
  3. Ersättning för saknat gods utgår först efter 30 dagar (utrikes 60 dagar). För gällande villkor hänvisas till Alltrans 2007 § 11.2.

Anmälan av reklamation

Anmälan ska ske så snart som möjligt dock senast inom 7 dagar efter leveransdatumet och alltid via Närkefrakts formulär. Klicka på länken för att komma vidare.

Vi begär alltid följande dokument:

Kopia på handelsfaktura som anger värdet på godset vid transporten
Bilder på både emballage och det skadade godset
Fraktsedelskopia

Kundtjänst

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi är ett team av duktiga transportledare som jobbar för att våra kunder ska få en tryggt, enkel & personligt bemötande. Oavsett destination kommer ditt gods kommer fram till rätt plats, i rätt tid. 35 års erfarenhet har gjort oss till experterproblemfri logistik.

Besöksadress:
Pilängsgatan 15
702 27 Örebro

Postadress:
Box 1142
701 11 Örebro